Tydzień Wychowania

 

Wpis Publikacja „Profilaktyka przemocy wobec uczniów w szkole katolickiej”

Dzieci

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich, nauczyciele, pracownicy, rodzice!

Z wielką radością przekazujemy do szkół dokument zatytułowany „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej”. Jest to praktyczna pomoc, która ułatwi nam wdrażanie najwyższych standardów ochrony dzieci i młodzieży. Dokument powstał w ramach projektu „Budowanie systemu prewencji wykorzystania seksualnego w szkołach katolickich”, realizowanego przez Centrum Ochrony Dziecka i Radę Szkół Katolickich, a finansowanego ze środków Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Serdecznie dziękujemy Autorom dokumentu, na czele z ks. Wojciech Bojanowskim SJ, Centrum Ochrony Dziecka oraz Fundacji Świętego Józefa za wspieranie szkół katolickich, dla których dobro dzieci i młodzieży jest podstawowym priorytetem.

Publikacja do pobrania:

Wpis Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wpis Zmartwychwstanie ciała

Ciało, które dzielimy wspólnie ze zwierzętami, jest jak drucik w żarówce elektrycznej. Jest czymś, co kanalizuje i wyraża tę siłę lub prąd, który nazywamy duszą. I jeśli przycisk został wyłączony, drucik, który jest naszym ciałem, traci swoją użyteczność i całą swoją istotę, ale prąd, czyli dusza – chociaż odłączona od niego, nie przestaje płynąć; istnieje nadal, gotowa, by zamanifestować swą obecność w innych formachW całym naszym doświadczeniu to właśnie dusza jest tym, co doświadcza, zaś tym, co jest doświadczane, jest ciało – lub świat materii, który pozostaje w związku z naszym ciałem – jak to się dzieje wtedy, gdy zachodzi szczególna relacja pomiędzy naszym ciałem i murem z cegły, gdy weń trafiamy…

Nie jesteśmy wyposażeni w moc przedstawienia sobie jakiegoś wizerunku tego, jak nasze wieczne życie będzie wyglądać, i stąd nie bardzo umiemy sobie wyobrazić ciała, które odpowiadać będzie strukturze czy atmosferze życia wiecznego… Dziś musi nam wystarczyć zapewnienie, że gdy się tam znajdziemy, dowiemy się. Ale nie wcześniej. I z tej racji jesteśmy bardzo wdzięczni św. Pawłowi z Pierwszego Listu do Koryntian za jego powściągliwość… Twierdził, że istnieją ciała ziemskie i ciała niebieskie; że chwała ciał ziemskich jest inna zupełnie niż chwała ciał niebieskich, że różnica pomiędzy polem dojrzałych zbóż, a ziarnami, które po tym samym polu rozsiewałeś kilka miesięcy wcześniej, jest zaledwie bladym wyobrażeniem różnicy między naszymi ciałami, tymi, które znamy tu na ziemi, i tymi, które osiągniemy w niebie.

Ale pytasz słusznie, czy to będą te same ciała, prawda? No tak, podjęliśmy się tego dowiedzieć. Zatem tak, to będą te same ciała, lecz będą one wyrażać się z pewnością w inny sposób. Podobnie jak jest to ta sama elektryczność, która może przyjąć postać błysku światła albo uderzenia ciepła, albo wrażenia kopnięcia, gdy dotkniesz ręką kontaktu: to jest ta sama rzecz, która wyraża się w różny sposób. Identyczność może przetrwać bez podobieństwa.

I dlatego nie umiem nigdy wzbudzić w sobie entuzjazmu wobec tych spekulacji, które przynoszą wiele radości niektórym teologom, kiedy zagłębiają się oni w detale niebieskiej egzystencji. Mówią, że będziemy wyglądać tak samo jak teraz i jednocześnie, że będziemy doskonale piękni – co w przypadkach niektórych z nas będzie sporym wysiłkiem kreacyjnym – albo że zawsze będziemy tacy, jak byliśmy gdy mieliśmy trzydzieści trzy lata. Mnie osobiście całkiem satysfakcjonuje rozmyślanie o moim obecnym ciele jako o jakimś mocno nieadekwatnym symbolu tego ciała, które czeka na mnie w wieczności. Mówię o symbolu, no, dobrze, ale trzeba przypomnieć, że to nie jest zaledwie jakiś rodzaj żetonu, który uprawnia mnie do posiadania ciała w wieczności – to jest raczej jakiś numerek z szatni, który mnie uprawnia do posiadania mego ciała w wieczności

Ponieważ ostatecznie i wy, i ja ciągle się zmieniamy, nawet w ciągu jednego roku, a owa przemiana obejmuje prawie wszystkie materialne elementy naszego ciała, tak więc byłoby bardzo trudno określić dokładnie, którym ciałem będziemy zmartwychwstawać. Uwagi sceptyków, taki jak te, doprowadziły niektórych katolickich myślicieli do sugestii – i według mnie jest to propozycja do przyjęcia – że identyczność niebieskiego i ziemskiego ciała jest raczej formalna niż materialna, i opiera się na trwaniu w czasie nie rzeczywistych materialnych elementów, ale na trwaniu formy, która je organizuje w całość.

ks. Ronald A. Knox, „Ukryty strumień”, przeł. Kinga i Krzysztof Koehlerowie, Warszawa-Ząbki 2005, s. 307-315.

Wpis O dniu radosny!

Wpis Życzenia Wielkanocne

Ikona Zmartwychwstania

„Tak, wierzę, że w Jezusie Chrystusie,
w Jego wcieleniu,
w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu
objawiło się oblicze Boga.”

– Benedykt XVI

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich, Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice,

z wielką tęsknotą i nadzieją czekamy na Święta Zmartwychwstania Pan Jezusa. Tak boleśnie doświadczamy każdego dnia, jak przez grzech człowieka świat pogrąża się w mroku. Życzymy Wam wszystkim, aby ogarnął nas blask Zmartwychwstania. Obyśmy z nową mocą zachwycili się prawdą, że od kiedy Chrystus zmartwychwstał, przyciąganie miłości jest silniejsze od przyciągania nienawiści; siła przyciągania życia jest większa od siły przyciągania śmierci. Niechaj dzień Boga na nowo przeniknie i rozświetli noce dziejów!

W imieniu Zarządu Rady Szkół Katolickich życzymy, aby zbawcza dłoń Zmartwychwstałego podtrzymywała, prowadziła i błogosławiła nam wszystkim w codziennej posłudze wychowania i kształcenia oraz w osobistym kroczeniu drogą prawego, chrześcijańskiego życia.

Błogosławionych Świat! Alleluja!

Złączeni w modlitwie
ks. Zenon Latawiec SDB przewodniczący
wraz z Zarządem RSK

Warszawa, Wielkanoc 2022

Polecane

Portal społecznościowo-informacyjny DEON.pl
Fronda.pl - portal poświęcony
Konferencja Episkopatu Polski
Miłujcie się! - katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny
Rada Szkół Katolickich
Wiara.pl - portal ludzi otwartych
Don BOSCO - salezjańskie pismo dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
Katecheta - pismo wychowawców katolickich
Młodzieżowa Agencja Informacyjna Maika

Kontakt

TYDZIEŃ WYCHOWANIA
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

e-mail: [email protected]
tel: (22) 530-49-07