Tydzień Wychowania

 

Wpis Zamknięci w Wieczerniku

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.” (Dz 2,1-4a)

Czasem apostołowie Jezusa przebywali w zamknięciu, odizolowani od świata zewnętrznego, dotknięci obawami i lękiem… Najczęściej zdarzało się w sali na górze, zwanej Wieczernikiem. Ta sama sala stała się miejscem kluczowych wydarzeń dla naszego zbawienia.

Wieczernik przetrwał i świadczy o ludzkich niepokojach, szukaniu wsparcia we wspólnocie, żarliwej modlitwie, ale nade wszystko świadczy o zmartwychwstaniu Jezusa, który tam się ukazał, o zstąpieniu Ducha Pocieszyciela w dzień Pięćdziesiątnicy, o ustanowieniu Eucharystii, która do końca świata powtarza tajemnicę Paschy naszego Pana, Jezusa Chrystusa i dzięki której możemy być tak bardzo blisko Niego.

Wieczernik znajduje się na najwyższym wzniesieniu starej Jerozolimy – Syjonie, tuż obok grobowca Króla Dawida. Wystrój sali zmienił się na przestrzeni wieków, ale od początku była bardzo ważna dla wyznawców Jezusa. Dziś nie należy do chrześcijan i nie można tam sprawować liturgii, poza kilkoma wyjątkami. Największy to celebracja papieska.

W czwartek 23 marca 2000 roku św. Jan Paweł II sprawował w Wieczerniku Mszę Świętą, tam, gdzie Jezus Chrystus spożył z uczniami Ostatnią Wieczerzę. „Gdziekolwiek wypowiadane są słowa: «To jest Ciało moje» oraz wezwanie Ducha Świętego, Kościół umacnia się w wierze apostołów oraz w jedności, której źródłem i więzią jest Duch Święty” — powiedział w homilii.
W przylegającym do murów Wieczernika klasztorze franciszkanów znajduje się kaplica zwana Małym Wieczernikiem, gdzie sprawuje się Eucharystię i można więcej czasu spędzić na modlitwie.

[© fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN]

Wpis Pusty grób Jezusa

 

„Grób jest pusty. Jest niemym świadkiem centralnego wydarzenia w ludzkich dziejach: zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez prawie dwa tysiące lat ten pusty grób dawał świadectwo o zwycięstwie Życia nad śmiercią. Wraz z apostołami i ewangelistami, z Kościołem żyjącym w każdym czasie i miejscu my także dajemy świadectwo i głosimy: «Chrystus zmartwychwstał! Powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy» (por. Rz 6, 9).”
św. Jan Paweł II

Pusty grób Jezusa przetrwał dziejowe zawirowania. Od czasów świętej Heleny (IV wiek), razem z miejscem ukrzyżowania – Golgotą, skrywa go Bazylika Grobu Bożego zwana także Bazyliką Zmartwychwstania. Dodatkowo obudowany jest małą kaplicą – aedicula. Gruntowna renowacja i przeprowadzone przy tej okazji prace archeologiczne, zakończone w marcu 2017 roku, potwierdziły autentyczność lokalizacji. Dla chrześcijan Wschodu i Zachodu wszystkich rytów to miejsce jest najważniejszym celem pielgrzymek od prawie dwóch tysięcy lat.

Golgota i grób, które znalazły się wewnątrz świątyni w obecnym centrum Jerozolimy, wyglądem nie przypominają scenerii z czasów Jezusa. Tę próbuje odtworzyć protestancki ośrodek Garden Tomb, znajdujący się nieopodal, wykorzystując odnaleziony starożytny grobowiec. W galerii zdjęć na końcu znajdują się także dwa zdjęcia z tzw. Grobu Sprawiedliwego z Nazaretu z I wieku, który wyglądem zbliżony jest do grobu Jezusa, jaki znamy z opisów ewangelicznych.

© fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN

Wpis Najtrudniejsza modlitwa Jezusa – Getsemani

Ogród Oliwny, Getsemani, Ogrójec był to gaj oliwkowy na obrzeżach ówczesnej Jerozolimy, za potokiem Cedron, na Górze Oliwnej. Jedno z ulubionych miejsc Jezusa, „bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili” (J 18,2). W dzień Jezus nauczał w świątyni, wieczorem wracał z uczniami do ogrodu. Tego wieczoru przed aresztowaniem , męką i ukrzyżowaniem właśnie to miejsce stało się świadkiem bardzo trudnej modlitwy. Skałę, na której według tradycji modlił się Jezus, obudowano Bazyliką Narodów. Ogród przez wieki kultywowano, z pędów najstarszych oliwek nasadzając nowe. Ogród w części zamknięto na erem: miejsce indywidualnej modlitwy w milczeniu, miejsce czuwania przy Panu.

Z Ewangelii św. Łukasza:

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». (Łk 22,39-46)

© fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN

Wpis Gdzie Jezus pościł

„Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła.” (Łk 4,1-2)

To działo się właśnie tutaj, na Pustyni Judzkiej w pobliżu Jerycha.

© fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN

Polecane

Portal społecznościowo-informacyjny DEON.pl
Fronda.pl - portal poświęcony
Konferencja Episkopatu Polski
Miłujcie się! - katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny
Rada Szkół Katolickich
Wiara.pl - portal ludzi otwartych
Don BOSCO - salezjańskie pismo dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
Katecheta - pismo wychowawców katolickich
Młodzieżowa Agencja Informacyjna Maika

Kontakt

TYDZIEŃ WYCHOWANIA
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

e-mail: [email protected]
tel: (22) 530-49-07