Błogosławieni czystego serca – Tydzień Wychowania

 

Wpis Błogosławieni czystego serca

czysts

Miłość między mężczyzną a kobietą, między chłopcem a dziewczyną, to szacunek wobec ciała drugiej osoby, jej serca, jej wolności, to przyjęcie jej z podziwem jako daru Boga, to miłość kogoś różnego od nas, z intencją uczynienia wszystkiego, by ta osoba stała się szczęśliwa i lepsza, to zjednoczenie się, by stworzyć rodzinę.

Druga osoba musi być kochana dla niej samej, nie jako przedmiot przyjemności. Takiej miłości trzeba się uczyć cierpliwie; ona wymaga ofiar, jest, by trwała. W tej sprawie mówicie, że niektórzy przeżywają wahania, osaczeni przez obyczaje młodzieży i dorosłych, opowiadają się za wolnym związkiem i rozwodami. Rozumiem ich zaniepokojenie. W czasach Jezusa niektórzy również próbowali korzystać z ustępstw… Lecz Jezus przypomniał pierwotny zamysł Boga: «Niech człowiek nie rozdziela tego, co Bóg złączył» (Mk10,9).

Skoro Bóg wymaga całkowitej wierności, to znaczy, że jest ona możliwa. Jeśli Jezus uczynił z niej sakrament, na podobieństwo swojej nierozerwalnej miłości do Kościoła, znaczy to, że łaski Bożej nigdy nie zabraknie. Akt, który jednoczy mężczyznę i kobietę w jedno ciało, jest tak wielki i mocny, iż wyraża całkowity związek dwóch osób; traci swój sens poza tym związkiem zapieczętowanym w sakramencie.

Tak, jak nie można żyć tylko na próbę, jak nie można umrzeć na próbę, nie można kochać prawdziwie tylko na próbę. Znaczyłoby to pomylenie doświadczenia niedojrzałej radości z darem z siebie w miłości wyraźnie przyjętej na zawsze. Problem polega na przygotowaniu się do daru z siebie na poziomie serca i woli.

– św. Jan Paweł II, Spotkanie z młodzieżą Europy, Strasburg 1988 r.

Polecane

Portal społecznościowo-informacyjny DEON.pl
Fronda.pl - portal poświęcony
Konferencja Episkopatu Polski
Miłujcie się! - katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny
Rada Szkół Katolickich
Wiara.pl - portal ludzi otwartych
Don BOSCO - salezjańskie pismo dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
Katecheta - pismo wychowawców katolickich
Młodzieżowa Agencja Informacyjna Maika

Kontakt

TYDZIEŃ WYCHOWANIA
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

e-mail: [email protected]
tel: (22) 530-49-07