II Tydzień Wychowania (2012) – Tydzień Wychowania

 

Wpis II Tydzień Wychowania (2012)

Wychowywać… ale jak?

„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Z inicjatywy Konferencji Episkopatu wkrótce rozpocznie się w Polsce II Tydzień Wychowania. Życzę, by ożywił on współpracę rodziny, szkoły i Kościoła, by zapewnić dzieciom i młodzieży solidną formację intelektualną, kulturową, duchową i chrześcijańską. Niech środowiska wychowawcze przenika «Ewangelia rodziny». Wzrastając w jej świetle, we wspólnocie życia, wiary i miłości, młodzi mogą nabyć wartości, które nadają sens ludzkiej egzystencji. Wspierajmy rodziców, wychowawców i nauczycieli naszą modlitwą. Z serca wam błogosławię.”

– Benedykt XVI, Biuletyn Watykański, 9 września 2012 r.


Teksty i konferencje


Katechezy


Rozważania i modlitwa wiernych na liturgię

 • pdf
  Niedziela 16-09-2012

  ”Za kogo uważają Mnie ludzie?” – to pytanie stawia dziś Jezus towarzyszom wędrówki do Cezarei Filipowej…

 • pdf
  Poniedziałek 17-09-2012

  Apostoł w 1 Liście do Koryntian gani tych, którzy „schodzą się razem jako Kościół”, za to że „nie ma u nich spożywania Wieczerzy Pańskiej…

 • pdf
  Wtorek 18-09-2012

  ”Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy; sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości – życie nieskalane” (Mdr 4,8-9).

 • pdf
  Środa 19-09-2012

  Jeżeli człowiek dorosły na drodze swej wiary potrzebuje doświadczeń i przeżyć poruszających jego intelekt, ale także sferę emocjonalną, o ileż bardziej można to powiedzieć o dziecku…

 • pdf
  Czwartek 20-09-2012

  ”Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się Go dotyka” (Łk 7, 39).

 • pdf
  Piątek 21-09-2012

  Mateusz twoja kolej – nie podnosi głowy / Jakby zastygł z wbitymi w twardy blat palcami / Przez chwilę jeszcze siedział przez chwilę był z nami / Poten wstał pieniędzy nie wziął i odszedł bez słowa…

 • pdf
  Sobota 22-09-2012

  Przesłanie ewangelicznej przypowieści o siewcy powinno być bliskie każdemu nauczycielowi i wychowawcy…

Polecane

Portal społecznościowo-informacyjny DEON.pl
Fronda.pl - portal poświęcony
Konferencja Episkopatu Polski
Miłujcie się! - katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny
Rada Szkół Katolickich
Wiara.pl - portal ludzi otwartych
Don BOSCO - salezjańskie pismo dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
Katecheta - pismo wychowawców katolickich
Młodzieżowa Agencja Informacyjna Maika

Kontakt

TYDZIEŃ WYCHOWANIA
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

e-mail: [email protected]
tel: (22) 530-49-07