Wychowanie z obfitości serca – Tydzień Wychowania

 

Wpis Wychowanie z obfitości serca

Nie wszystkie metody wychowawczy mogą być z powodzeniem stosowane w procesie wychowania. Nie da się skutecznie wychowywać poprzez stosowanie systemu kar i nagród. Gdy wychowanek znajdzie się poza kontrolą wychowawcy, powróci do dawnego zachowania, odreagowując to, co przyjmował pod przymusem, czasem nawet nie rozumiejąc sensu stawianych wymagań.

W czasie lekcji religii w klasie pierwszej katecheta mówił dzieciom o grzechu jako nieposłuszeństwie wobec Boga. Jedna z dziewczynek zapytała: „Proszę księdza, a czy jak nikt nie widzi, można grzeszyć?”. To pytanie dziecka dotyka istoty procesu wychowania. Jak wychowywać, by człowiek zawsze, niezależnie od zewnętrznych okoliczności, wybierał dobro a unikał zła?

Jezus (…) daje wskazówkę, w oparciu o którą można sformułować cel przyświecający wszystkim zabiegom wychowawczym: „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta” (Łk 6, 45). Kształtując wnętrze dziecka, jego sumienie i w ogóle sferę duchową, rozwijamy w nim to, dzięki czemu będzie stale ukierunkowane na wartości. Tylko dzięki tak rozumianej formacji spotykając się z pokusą, w sytuacji, gdy „nikt nie widzi” a zło dające wymierne korzyści jest na wyciągnięcie ręki, człowiek znajdzie siłę, by oprzeć się pokusie i wybrać dobro. Można to osiągnąć jedynie poprzez świadectwo własnego życia wobec dziecka.

Czytając Ewangelię możemy przekonać się, jak bogate jest wnętrze Maryi, która uczestnicząc w wydarzeniach zbawczych „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19). Każdy rodzic powinien dbać o swój osobisty rozwój, bo dziecku udziela się świat wewnętrznych przeżyć rodziców. Dobrze ukształtowane wnętrze to wiara, przekonania, wartości. Można je porównać do mapy życia. Używamy urządzeń GPS, dzięki którym nie musimy znać na pamięć trasy podróży i możemy bezbłędnie dotrzeć do celu.

Człowieka, któremu z różnych powodów nie udało się dobrze rozwinąć wewnętrznie, można porównać do urządzenia GPS bez wgranej mapy – jest zupełnie nieprzydatne. Człowiek o dobrze ukształtowanym wnętrzu, które jest mieszkaniem Boga, znajdzie też siłę do realizacji tego, co wartościowe. Owoce są takie, jakie jest drzewo, na którym wyrastają. Pojawiają się same, lecz ich jakość zależy do drzewa. Stąd sadownicy zajmują się szczepieniem drzew, by uszlachetnić to, co na nich się rodzi.

Św. Jan Paweł II powiedział, że na Jasnej Górze „bije serce narodu w Sercu Matki”. Prośmy Maryję, żeby nasz trud wychowania sprawił, by serca dzieci i młodzieży biły rytmem Jej Serca.

– ks. Marek Studenski, „Z obfitości serca”, materiały na VII Tydzień Wychowania.

Polecane

Portal społecznościowo-informacyjny DEON.pl
Fronda.pl - portal poświęcony
Konferencja Episkopatu Polski
Miłujcie się! - katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny
Rada Szkół Katolickich
Wiara.pl - portal ludzi otwartych
Don BOSCO - salezjańskie pismo dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
Katecheta - pismo wychowawców katolickich
Młodzieżowa Agencja Informacyjna Maika

Kontakt

TYDZIEŃ WYCHOWANIA
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

e-mail: [email protected]
tel: (22) 530-49-07