Via Dolorosa – Tydzień Wychowania

 

Wpis Via Dolorosa

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

z Ewangelii wg św. Jana 3,14-16

Via Dolorosa czyli droga krzyżowa Jezusa na Golgotę przebiega przez starą część Jerozolimy, wąskimi uliczkami, od Bramy św. Szczepana do Bazyliki Grobu Pańskiego. Tuż za bramą wznosi się Góra Oliwna z ogrodem Getsemani, świadkiem modlitwy Jezusa i Jego pojmania. Stamtąd niedaleko jest do kościoła św. Piotra in Galicantu, gdzie zachował się loch, w którym więziono Jezusa.

Przechodząc kolejne stacje Drogi Krzyżowej, widzimy miejsca, która tradycja łączy z wydarzeniami Męki Chrystusa. Początek to okolice Bramy św. Szczepana i dawna twierdza Antonia, kaplica skazania i ubiczowania oraz klasztor Ecce Homo, kryjący w podziemiach rzymskie litostrotos. Dalsze stacje Via Dolorosa ukrywają się w zaułkach zazwyczaj ruchliwych uliczek, pełnych sklepów i kolorowych straganów.

Ostatnie cztery stacje znajdują się wewnątrz Bazyliki Grobu Pańskiego. Najważniejszą jest Golgota, miejsce śmierci naszego Zbawiciela, oznaczone krzyżem. Pod ołtarzem dwunastej stacji można dotknąć świętej skały Kalwarii. XIV Stacją jest Grób Święty.

© fot. s. Amata J. Nowaszewska CSFN

Polecane

Portal społecznościowo-informacyjny DEON.pl
Fronda.pl - portal poświęcony
Konferencja Episkopatu Polski
Miłujcie się! - katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny
Rada Szkół Katolickich
Wiara.pl - portal ludzi otwartych
Don BOSCO - salezjańskie pismo dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
Katecheta - pismo wychowawców katolickich
Młodzieżowa Agencja Informacyjna Maika

Kontakt

TYDZIEŃ WYCHOWANIA
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

e-mail: [email protected]
tel: (22) 530-49-07