Tydzień Wychowania

 

Wpis O dniu radosny!

Wpis Życzenia Wielkanocne

Ikona Zmartwychwstania

„Tak, wierzę, że w Jezusie Chrystusie,
w Jego wcieleniu,
w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu
objawiło się oblicze Boga.”

– Benedykt XVI

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich, Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice,

z wielką tęsknotą i nadzieją czekamy na Święta Zmartwychwstania Pan Jezusa. Tak boleśnie doświadczamy każdego dnia, jak przez grzech człowieka świat pogrąża się w mroku. Życzymy Wam wszystkim, aby ogarnął nas blask Zmartwychwstania. Obyśmy z nową mocą zachwycili się prawdą, że od kiedy Chrystus zmartwychwstał, przyciąganie miłości jest silniejsze od przyciągania nienawiści; siła przyciągania życia jest większa od siły przyciągania śmierci. Niechaj dzień Boga na nowo przeniknie i rozświetli noce dziejów!

W imieniu Zarządu Rady Szkół Katolickich życzymy, aby zbawcza dłoń Zmartwychwstałego podtrzymywała, prowadziła i błogosławiła nam wszystkim w codziennej posłudze wychowania i kształcenia oraz w osobistym kroczeniu drogą prawego, chrześcijańskiego życia.

Błogosławionych Świat! Alleluja!

Złączeni w modlitwie
ks. Zenon Latawiec SDB przewodniczący
wraz z Zarządem RSK

Warszawa, Wielkanoc 2022

Wpis Obowiązki rodziców

Wpis Ojcostwo - sens życia

Choć Ewangelia nazywa Józefa ojcem Jezusa: „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2, 48), św. Łukasz precyzuje, że Jezus był, „jak mniemano, synem Józefa…” (Łk 3, 23). Określenie „ojciec” charakteryzujące relację św. Józefa do Syna Bożego jest jednak jak najbardziej poprawne.

Papież Franciszek zwraca uwagę, że ojcostwo to coś o wiele więcej niż fakt biologicznego pokrewieństwa z dzieckiem: „Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo”. (Patris corde 7).

Ujmując w ten sposób sens ojcostwa, możemy św. Józefa śmiało nazwać ojcem Jezusa.

Życie Jezusa w Nazarecie nazywamy „ukrytym”. Ewangelia św. Łukasza zawiera jedynie wzmiankę o tym, że Jezus był poddany Maryi i Józefowi (Łk 2, 51). Wyobraźmy sobie człowieka, który jest ojcem, ale oprócz tego pełni jakąś ważną funkcję społeczną, ma pozycję, stanowisko, jest znany i ceniony. Pełnienie roli ojca nie jest tak spektakularne, jak jego sukcesy. Tymczasem to właśnie małżeństwo i bycie ojcem są w jego życiu najistotniejsze, a praca jest podporządkowana służbie bliźnim. „Życie ukryte”, rodzinne, domowe stanowi sens jego życia. On sam dobrze to czuje, choć nie wszystkie jego decyzje i wybory życiowe są zgodne z tym przekonaniem.

– ks. Marek Studenski, Konferencja „W blasku ojcostwa”

 

Wpis Dwie wolności

Wpis Życzenia Świąteczne

Boże Narodzenie 2021

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice,

przeżywając radość Bożego Narodzenia, kontemplując prawdę, że oto „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” – w imieniu Zarządu Rady Szkół Katolickich i pracowników Biura kierujemy do Was serdeczne życzenia i wyrazy wdzięcznej pamięci.

W tajemnicy Wcielenia Bóg zamieszkał wśród nas, na naszej ziemi rozbił swój namiot. Niech Dziecię Jezus uprosi nam łaskę, abyśmy i my zamieszkali w Bogu, w Nim na nowo odkryli swój dom i napełnili się pokojem, łaską, błogosławieństwem. W sercu Świętej Nocy wraz z Maryją i Józefem kontemplujmy „Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2,12.16). Prośmy Pana, by otworzył nasze serca, abyśmy mogli wejść w tajemnicę Jego Narodzenia. Niech Maryja, która ofiarowała swe dziewicze łono Słowu Bożemu i która nie przestaje ofiarowywać Go wszystkim jako Odkupiciela świata, pomoże nam uobecniać Betlejem w naszych środowiskach szkolnych, aby były miejscem spotykania i odkrywania Boga i wzrastania w poznaniu i miłości Chrystusa.

Błogosławionych, pełnych radości, nadziei i pokoju Świąt Bożego Narodzenia!

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Wpis Troska o dobro

Kryterium autentyczności naszej miłości do bliźniego, któremu chcemy pomóc, jest troska o jego pełne dobro, w tym o dobre imię. To ona przechyliła szalę w sercu Józefa w dramatycznej rozterce pomiędzy skorzystaniem z przysługującej mu prawnej możliwości ukarania Maryi a pozwoleniem, by Maryja mogła odejść potajemnie. Cechy wychowawcy budzące zaufanie u wychowanków to empatia, takt i dyskrecja. Św. Józef na kartach ewangelii milczy, nie wypowiada ani jednego słowa, a tak wiele możemy się od niego nauczyć.

– ks. Marek Studenski

Wpis #7 Kocham Cię

– zobacz wszystkie materiały na XI Tydzień Wychowania

Wpis #6 Przebaczenie

– zobacz wszystkie materiały na XI Tydzień Wychowania

Wpis #5 Zaufanie

 

– zobacz wszystkie materiały na XI Tydzień Wychowania

Polecane

Portal społecznościowo-informacyjny DEON.pl
Fronda.pl - portal poświęcony
Konferencja Episkopatu Polski
Miłujcie się! - katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny
Rada Szkół Katolickich
Wiara.pl - portal ludzi otwartych
Don BOSCO - salezjańskie pismo dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
Katecheta - pismo wychowawców katolickich
Młodzieżowa Agencja Informacyjna Maika

Kontakt

TYDZIEŃ WYCHOWANIA
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

e-mail: [email protected]
tel: (22) 530-49-07